EEGI label

You are here: Home

Articles

National Workshop in Bulgaria

 

РАБОТНА СРЕЩА

НОВАТОРСКИ МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЧИСТА, ЕФЕКТИВНА И СИГУРНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА В ЕВРОПА

 

27 юни 2014 г., петък, 10:00 – 12:30

За повече информация: Черноморски изследователски енергиен център

Тел.: 02-9806854, 02-9806855, Е-поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

На 27 юни 2014 г. в гр. София, в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. Триадица 8, ще се проведе работна среща, организирана от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Черноморски изследователски енергиен център“, на който ще бъдат представени изследователският проект „GridTech: Оценка на въздействието на новите технологии за интегриране на електроенергията от възобновяеми източници в европейската преносна система“ и получените до този момент резултати.

Проектът се финансира от Програма „Интелигентна енергия - Европа“ на ЕС. В него участват партньори от 8 европейски страни.

Провежда се низходящ анализ на възможностите на Европейската електроенергийна система (ЕС28 + съседните страни) за интегриране на най-ниска цена на вятърната и слънчева електроенергия в периода до 2020 и 2030 г. Изследването включва и детайлен възходящ анализ на системите в 8 европейски държави: Австрия, България, Германия, Ирландия, Испания, Италия и Холандия.

 

 Дневен ред на срещата

Go to top